Krizový koučink

- vztahová krize, životní krize, složitější životní situace

Nebojte se koučinku, tento postup není určen jen manažerům a lidem s potřebou neustálého rozvoje a sebezlepšování. Koučink není pouze nástrojem k rozvoji a k rozvoji za optimálního stavu klienta, to znamená za psychické vyrovnanosti a situace, kdy základní oblasti jeho života plynou bez rušivých vlivů.

Pomocí koučinku lze řešit i situace, kdy není klient zrovna v ideálním rozpoložení. Ať je to zdraví, partnerská krize, stav vyhoření, neúspěch a mnohé jiné. Možná podotknete, že nenajde klient dostatek energie, vůle svoji situaci řešit, protože veškerou energii vydá na "boj" se současnou situací. To je pravda, ale má to řešení.

Záleží na intenzitě, s jakou je do koučinkového procesu na začátku zapojován, intenzitu určitě měním dle momentální situace. Nedržím se striktně zásad koučinku. Proto klientům nabízím i jednoduché techniky, které mu pomohou tento handicap překonat. Neřešíme a nehledáme jen východisko, ale zaměřujeme se i na zpracování příčiny, pak už se nemusí současná krize opakovat, a stane se do budoucna darem a spouštěčem vyrovnaného života. Klient může ze situace vyjít jako vítěz, ne poražený.

Můj postup, lze použít i v potřebě vyrovnání se s dávnými traumatickými prožitky zasahující současnost nebo s psychickou každodenní zátěží. Jako u běžného koučinku je zde kouč průvodcem, s tím rozdílem, že klient dostává mezi schůzkami také úkoly a nástroje pro řešení situace. Tím se zapojuje do procesu. Zohledňuji jeho současný stav a možnosti. Postupuje se od úkolů jednoduchých po složitějších a míra zapojení se mění dle vývoje. Tento postup, pokud jej klient přijme urychluje změny a proces, kterým prochází mu přináší mnoho benefitů. 

V těchto případech stavím i na filosofii metody Kaizen. Co to znamená? Dá se říci trvale udržitelná změna/růst tak, aby v klientovi nevznikl pocit ohrožení změnou, pocit že to nezvládne.

Je důležité říci, že tento postup nenahrazuje lékařskou nebo psychologickou péči, pokud je na ní klient závislý, je užitečným doplňkem.

  • Zdravotní situace
  • Partnerské problémy
  • Posttraumatické poruchy, vyrovnání se s traumatem
  • Dopady rodinné zátěže
  • Ztráta smyslu života, radosti
  • Neúspěch, vyhoření, ztráta a jiné