Koučink jinak - osobní, zdravotní, vztahový, profesní

Koučink je:

 • Technika k rozvoji v různých oblastech (zdraví, profese, vztahy, osobnost, aj.)
 • Technika k překonání životních situací a hlavně poučení se z nich
 • Kouč zde není přímý poradce, ale průvodce
 • Rozvíjí silné stránky klienta
 • Pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím a řešením
 • Koučink není terapie

Na co je možné koučink použít:

 • Psychosomatické potíže
 • Emoční potíže
 • Vztahové - partnerské potíže
 • Profesní růst
 • Osobnostní růst
 • Rozvoj mentálního potenciálu
 • A další možnosti


Nástroje, které při koučinku používám:

 • Ko-aktivní koučink
 • Dispoziční test - povahové vlastnosti, silné stránky
 • Enneagram - typologie osobnosti
 • Mentoring - příběhy k ponaučení a uvědomění
 • Mapování - pochopení významu životních událostí, souvislosti, poučení
 • Kaizen - metoda malých dosažitelných změn k významným zlepšením
 • Projektivní karty
 • Harmonizační a sebemotivační techniky
 • Ale hlavně lidský a věřím, že srozumitelný přístup

Co dělám jinak:

 • Volím takový přístup, aby se dal použít na běžné otázky a pro širokou skupinu lidí, byl jednoduchý a srozumitelný. Ne jen jak bývá vnímán - pro manažery, sportovce
 • Pracuji stylem Celostního koučinku, není to nic spirituálního, znamená to, že se nesoustřeďuji pouze na jednu životní oblast, vše spolu vzájemně souvisí (zdraví, vztahy, osobnost, profese)
 • Nevěnuji se jen rozvoji silných stránek, i slabé v úvodu v nutné míře potřebují pozornost
 • Zaměřuji se na dávné emoční zranění a bolesti, jejich zpracováním se snižuje riziko, že v zátěžové situaci bude klient používat staré nefunkční komunikační a obranné strategie - Prvotní otisky
 • Pracuji s příčinou a následkem - tzn. že většina slabých stránek a životních témat je důsledkem příčiny z minulosti. Pokud se částečně s příčinu pracuje, člověk může plnohodnotněji využít svého potenciálu. Příčinou bývá mimo jiné nějaká zkušenost a následné chybné sebehodnocení a hodnocení světa, ovlivnění nezdravým vzorem aj.

 • Nesoustředím se tedy pouze na budoucnost, ale i částečnému pohledu zpět. Uvědomění si souvislostí stěžejních životních situací - poučení se

 • Vedu klienta v duchu filosofie Kaizen, tzn. jen malé neohrožující a dosažitelné změny v pohledu na sebe, příp. v životě, které vedou k velkým a trvalejším výsledkům
 • Ne vždy je v silách člověka pouze mentální silou udělat změnu - učím klienta využívat podpůrné sebemotivační techniky

Nabídka spolupráce:


Cena koučinku:

 • V případě jednorázové konzultace nebo 2-3 setkání dle hodinové sazby uvedené v ceníku
 • v případě dlouhodobější spolupráce možnost zvýhodněných balíčků