Koučink  - nabídka pro firmy, týmy 

Komlexní koučink - koučink jinak pro firemní prostředí

Koučink ve spojení dalšími technikami k sebeuvědomění a rozvoji

Popis: Rozvoj a práce s osobností jako takovou, zaměření se na práci se silnými stránkami jedince, překonávání omezujících vlivů a práce s nimi

Metoda: Analytická, formou řízeného rozhovoru, využití technik ke zvládání emocí a mentálnímu cvičení

Co dělám jinak:

 • Nesoustřeďuji se pouze na jednu životní oblast, vše spolu vzájemně souvisí (zdravím vztahy, profese)
 • Nevěnuji se jen rozvoji silných stránek, i slabé v úvodu v nutné míře potřebují pozornost
 • Zaměřuji se na dávné emoční zranění a bolesti, jejich zpracováním se snižuje riziko, že v zátěžové situaci bude používat staré nefunkční komunikační a obranné strategie
 • Pracuji s příčinou a následkem - tzn. že většina slabých stránek a životních témat je důsledkem příčiny z minulosti. Pokud se částečně s příčinu pracuje, člověk může plnohodnotněji využít svého potenciálu. Příčinou bývá mimo jiné nějaká zkušenost a následné chybné sebehodnocení a hodnocení světa, ovlivnění nezdravým vzorem aj.

 • Vedu klienta v duchu filosofie Kaizen, tzn. jen malé neohrožující a dosažitelné změny v pohledu na sebe, příp. v životě, které vedou k velkým a trvalejším výsledkům
 • Ne vždy je v silách člověka pouze mentální silou udělat změnu - učím klienta využívat podpůrné sebemotivační techniky

Nástroje, které při koučinku používám:

 • Dispoziční test - povahové vlastnosti, silné stránky
 • Enneagram - typologie osobnosti
 • Mentoring - příběhy k ponaučení a uvědomění
 • Mapování - pochopení významu životních událostí, poučení
 • Kaizen - metoda malých dosažitelných změn k významným zlepšením
 • Sebekoučovací projektivní karty
 • Sebemotivační a harmonizační techniky

Využití: Posílení sebevědomí, zkvalitnění vlastní sebeprezentace a obrazu ve svém okolí, efektivnější motivace a práce s podřízenými v rámci týmu. Lepší zvládání stresu, krizových situací. Další témata dle domluvy. Je možné dle zadavatele sestavit individuální plán postupu.