Koučink pro firemní prostředí - nabídka pro organizace i jednotlivce

Koučink poznání a rozvoj osobnosti

Koučink ve spojení dalšími technikami k sebeuvědomění a rozvoji

Popis: Rozvoj a práce s osobností jako takovou, zaměření se na práci se silnými stránkami jedince, překonávání omezujících vlivů a práce s nimi. Nevěnuji se pouze silným stránkám, ale eliminuji i vliv skrytých omezení na osobní i profesní oblast, které by i přes rozvoj silných stránek osobu stále omezovali. Součástí je využití a nácvik technik k podpoře koučinku.

Metoda: Analytická, formou řízeného rozhovoru, využití technik ke zvládání emocí a mentálnímu programování

Využití: Posílení sebevědomí, zkvalitnění vlastní sebeprezentace a obrazu ve svém okolí, efektivnější motivace a práce s podřízenými v rámci týmu. Zaměření na vedení a práci s podřízenými zaměstnanci nejčastěji probíhá v návaznosti na výsledky Dispozičního testu, samozřejmě dle dohody a přání zákazníka.

Cena: 1 200 Kč/h, cena je konečná,