Koučink s využitím systému Enneagram

     Koučinkový a případně mentoringový přístup lze dobře spojit s Enneagramem. Cílem tohoto je pochopení sebe, pochopení druhých, umění ve vztazích pracovat s rozdíly jednotlivých osobností, zlepšení emočních dovedností, uvědomění si talentů, ale také toho, co je potřeb měnit a jiné.

     Při individuálních setkáních je možné postupně projít jednotlivé typy včetně Vašeho a seznámit se s nimi, s jejich vlastnostmi a pomocí praktických doplňků se naučit nad Enneagramem přemýšlet a využívat jej prakticky v každodenním životě, případně v profesi při vedení lidí nebo při komunikaci se zákazníky a v mnohém jiném.

     Další možností je skupinové setkání, kde se setkáte nejen se svým typem, ale hlavně v reálu i s ostatními typy. Pokud jste součástí nějaké skupiny a i ostatní by měli zájem o toto setkání, je možné domluvit večerní, dopolední nebo víkendové setkání kde se s enneagramem pracuje. Pokud ne, v programu bývají nepravidelně semináře na enneagram zaměřené.

Co je Enneagram, o kurzech více naleznete zde...