Zdravotní koučink

- koučinkový přístup ve spojení s alternativními metodami

Co je Koučink - Koučování

je to přístup k hledání řešení v různých oblastech, k osobnostnímu rozvoji člověka v oblasti, kde má tento člověk problém (zdraví, vztahy, komunikace, profese). Kouč zde není přímý poradce, ale pomocí otázek a vedení vede klienty k vlastním rozhodnutím, k uvědomění si problémů, situace a určení řešení nebo dalších kroků. Nevede terapii, nezasahuje přímo do procesu, je zde jen průvodcem. Kouč pouze vede klienta k tomu, aby si uvědomil své možnosti, naučil se rozhodovat, sám hledal řešení, naučil se dané životní situace zvládat sám.

Na rozdíl od zvyšování výkonnosti v profesní oblasti, zlepšování schopnosti prodávat, efektivněji řídit sebe a druhé pomáhá životní a duchovní koučink člověku rozumět své životní a duchovní podstatě, umožňuje mu uvědomovat si svoji hodnotu, hledat smysl života, který se slučuje s vnitřní podstatou. Dále například zvládat životní krize, propady, poučit se z chyb, odpouštět sobě nebo druhým. Umožňuje naučit se poslouchat svoji intuici, být šťastný, změnit pohled na neřešitelné situace, objevit svůj potenciál a hlavně jej začít používat a určitě zkvalitnit partnerský život.

Alternativní forma koučinku - co dělám jinak:

     Koučink má několik zásad, postupů, které se mohou koučové naučit na seminářích a další dovednosti získávají praxí. Mezi základní přístupy při koučinku nebo případně mentoringu patří to, že kouč nebo mentor klienta pouze vede, je mu příkladem a že při řešení jeho nezasahuje žádnou terapií nebo jinou technikou. Během mé praxe jsem zjistil, že u mnoha klientů jsou zranění, traumata, které prožil tak zásadní, že pouze změnou pohledu na situaci, změnou přístupu se klientovi nedaří posunout dál a je potřeba mu pomoci i něčím jiným. V některých případech přijde klient ve stavu, kdy mu na tuto formu práce chybí fyzické a psychické síly a je potřeba jej nejdříve dostat do stavu, kdy bude schopen se aktivně na změnách podílet.

    Zde na rozdíl od běžných koučinkových přístupů používám techniky, které tyto vnitřní omezení pomohou překonat a odrazit se k dalšímu postupu. .V některých situacích prostě není možné dávná omezení mentální silou překonat, odříznout se od jejich vlivu na život, tyto bloky na uzdravení a na změnu jsou silnější Dle individuality klienta pak zapojuji dle potřeby i techniky, které využívám v jiných případech. Zajímavou alternativou je i například Tarotový koučink.