Karmické programy a bloky - poradenství, semináře

- bloky a omezení ve vztazích a životě

        Blokace nebo různé omezující a již nefunkční programy mohou vznikat v různých úrovních, kdo se trochu zajímá o alternativní metody, slyšel někdy o emoční, mentální úrovni, energetické, duchovní a možná i jiné. Určitě zde nechyběla úroveň duše, zde lze nalézt již jmenované Karmické bloky nebo programy, mohou vznikat během života nebo během jiných inkarnací a souvisí s oblastí duše. Způsobují často strachy, úzkosti, partnerské, životní problémy. Dále pak nepřiměřené reakce na různé podněty nebo i zdravotní problémy, ke kterým se těžko hledá příčina nebo je vůbec těžké je racionálním přístupem pochopit. Lze je najít u dětských, i dospělých klientů. Jejich příčinou bývají často hluboká traumata nebo i životní úkoly, které si duše stanovila a ač je naší nedílnou součástí si to mi neuvědomujeme.

       Zpracování těchto programů má ve většině případů pomůže ke zmírnění výše jmenovaných problémů nebo i k jejich vymizení. Ne vždy je třeba pracovat přímo s těmito programy, ač to klienti i třeba ze zvědavosti požadují. V mnoha případech stačí programy, traumata, blokace uzdravovat a zpracovávat v jiných úrovních a tím dochází i k uzdravování programů na duši.

       Je to individuální a je dobré způsob řešení jakýchkoliv problémů sestavit vzhledem k individualitě klienta, jeho fyzickému, psychickému stavu nebo věku.

       Dá se zde pracovat i s duchovním významem vztahu, to co si páry nesou z minulosti k řešení, uzdravovat tyto programy, měnit svůj život v souladu s duchovním významem. Běžně, pokud to vyřešení problému klienta vyžaduje, se zaměřuji i na tuto oblast. Záleží na stavu klienta, jak je možné jej aktivně do řešení této oblasti zapojit. Pokud má někdo v této oblasti hodně témat a programů k řešení, bývá pro něho lepší zúčastnit se případně semináře a pracovat na sobě sám, případně s konzultacemi z mé strany, je to na dohodě.


Karmické mapování - inspirační a výukový kurz

- kurz ke změně bloků a omezení na hlubší úrovni a pochopení životních situací

     Mapa, v které vede naše životní cesta je pro mnoho lidí často spíše mapou slepou. Potkáváme lidi, kteří nám něco naznačují, opakovaně se nám něco děje a často máme pocit, že jsme se z nějaké životní křižovatky vrátili po čase na stejné místo, i do stejné bolesti, do stejného problému.

     Naše tělo, situace nám svým způsobem naznačují co se děje, co máme změnit nebo co máme na životní cestě odložit a více se s tím dále netahat. Akorát těmto symbolům nerozumíme. Tyto nepoznaná místa mohou zásadním způsobem ovlivňovat naši osobnost, fyzické a psychické zdraví, vztahy, životní úspěch. Často se táhnou jako temná linka generacemi, které stále prožívají a opakují stejné.

        Tento kurz umožní dát těmto místům význam, umožní nám je pochopit a hlavně pomocí jednoduchých technik a přístupů uzdravovat a poučit se. Tím dát těm slepým jistil, postupně obraz a jméno. Zaměříme se pouze na místa, která je již možné poznat, pochopit a řešit. K těm místům, na která ještě nejste připravení se bude možné díky těmto poznatkům vrátit až, na to přijde čas.

  • Seznámení s úrovněmi, s kterými budeme pracovat
  • Techniky k mapování a diagnostice
  • Práce s tabulkami
  • Práce s programy
  • Možnost řešení rodinných programů (rodinné zátěže), životních témat, uložených traumat, aj.
  • Doplňkové metody ke komplexnějšímu uzdravování
  • Praktický nácvik

Termín: 

Začátek: 8:30- cca18:00

Cena: 3 000, -

Záloha: 1 000,-

Jako závazná přihláška stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.