Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Kaizen - malými kroky k velkým skokům (změnám)


Co je Kaizen?

  • Kaizen je japonské slovo pro "neustálé zlepšování"
  • Jeho filosofie je neustálé provádění malých, realizovatelných změn, které vede k významným zlepšením
  • Dá se využít v jakékoliv oblasti života (osobní, profesní, životní styl, finance)
  • Malé změny eliminují riziko ochromení změnou nebo očekáváním, které často proces změn i trvale zastaví
  • V pocitu ohrožení se mozek přepne do "nouzového" chodu, vede pouze člověka k přežití a myšlenková oblast úplně nefunguje
  • Během postupného a pomalého procesu změn si klient vše uvědomí, zpracuje a změna jeho dosavadních návyků je přijatelná
  • Kaizen učí člověka si vytyčit reálné cíle a tím je i zrealizovat
  • Tím, že se daří cíle realizovat, vidí člověk plody svého snažení, cítí se lépe, posiluje své sebevědomí a získává schopnost zvládat i větší kroky
  • Kaizen je tak nejvíce užitečný v krizovém období nebo na začátku nějaké nové cesty
  • Tento přístup využívám při práci s klienty, osvědčil se mi při koučinku i sebepoznávacích setkáních

Doporučená literatura:

Sarah Harvey - KAIZEN - Japonská metoda postupné změny návyků

Robert Maurer - CESTA KAIZEN - Z malého kroku k velkému skoku