Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Kaizen v osobním rozvoji

- metoda ke změně životních návyků a strategií

Kaizen je postup, ale i filosofie pro změnu procesů ve výrobě a řízení podniků. Jeho historie sahá až do 2. světové války. Tato filosofie malých, ale účinných změn se dá využít i při osobním rozvoji a sebeřízení. Je využitelná v rámci jakýchkoliv životních změn, změn návyků a způsobů myšlení. Užitečná při koučinku a sebekoučinku. Snižuje riziko, že velká změna vyvolá v psychice pocit ohrožení a následnou stagnaci. Hlavní motto metody je: "Malými krůčky k velkým skokům".