Spolupráce,komunikace a fungování týmu

Analýza, vyhodnocení a návrh řeše

Popis: Určení a popis formy spolupráce v týmu, komunikace, vnímaného, ale i skrytého vlivu jednotlivých členů na fungování, rozbor vztahů, za pomoci mimo jiné Systemických konstelací a návrh řešení a změn

Metoda: Analýza pomocí Systémické konstelace, chovaní jednotlivců dle osobnostních typů (Enneagram)

Využití: Získání pohledu na vzájemnou komunikaci týmu, lepší rozdělení členů týmu do pozic dle jejich vlastností, pochopení překážek ve fungování týmu, možnost lepšího řízení a využití potenciálu jednotlivých členů