Spolupráce a komunikace v týmu

Fungování týmu - analýza a návrh řešení

Práce kooperace, vztahy a fungování v týmu

Popis: Zjištění typu osobnosti jednotlivců, určení a popis formy spolupráce v týmu, rozbor vztahů v týmu, za pomoci mimo jiné Systemických konstelací a návrh řešení a jiné

Metoda: Analýza pomocí Systémové konstelace, chovaní jednotlivců dle osobnostních typů (Enneagram), možnost využít i výsledky dispozičního testu

Využití: Získání pohledu na vzájemnou komunikaci týmu, lepší rozdělení členů týmu do pozic dle jejich vlastností, pochopení překážek ve fungování týmu