Výukový seminář:

Enneagram - 9 typů osobnosti

Termín:

Místo:

Začátek: 8.30, konec cca 16. 30

Cena kurzu: 1 600,- Kč, (individuálně příplatek 50%, v případě profesního využití kurzu 3 200,- Kč)

Forma semináře:

 • Kurz formou přednášení, diskuse
 • Účastníkům sděluji základní informace a hlavně to, co v literatuře nenajdou (osobní zkušenost, příklady z praxe)
 • Inspirace k tomu, jak využít a pracovat s rozdíly jednotlivých typů v komunikaci, v partnerství nebo rodině, příp. v profesní oblasti tak, aby neomezovaly, ale naopak byly přínosem
 • Kurz lze tematicky přizpůsobit potřebě skupiny (zájmová, profesní skupina, rodiče apod.)
 • Kladu větší důraz na informace, které nenajdete v literatuře nebo skriptech, ty je možné dostudovat

Program:

 • Význam a využití Enneagramu
 • Seznámení se základními typy, jejich přednostmi, ale i slabostmi
 • Následně u jednotlivých typů:
 • Různé životní strategie, temperament
 • Používání instinktu, pocitů a mentality
 • Chování typu jako dítě, rodič, případně v profesní oblasti
 • Sebemotivace a motivace
 • Zvládání emocí, řešení problémů, konfliktů
 • Chování ve vztazích, v profesi
 • Základní postoj k životním výzvám (útěk - řešení)
 • Vztah k úspěchu, financím
 • Sociální dovednosti
 • Slabé a silné stránky
 • Přístup k výchově dětí
 • A jiné

Jako přihláška u seminářů slouží formulář, případně SMS nebo e-mail Pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím po potvrzení volného místa zaslat zálohu ve výši minimálně 50 % kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace zrušena, zbytek platby stačí na místě. Případně je možné provést platbu pomocí QR kódu. Fakturu obdržíte po připsání částky na účet.