Praktický Enneagram - kurz

Praktický Enneagram - kurz s praktickým nácvikem využití metody

Termín: 

Místo: 

Začátek: 8: 30,

Cena kurzu: 1 500,-Kč/ celodenní kurz, 800,- Kč/dopolední kurz

   

 • Praktický a interaktivní seminář
 • Praktický nácvik využití metody pro každodenní život
 • Pomocí herního plánu, otázek a odpovědí uvědomění vlastních životních strategií, ale hlavně i druhých
 • Není nutné absolvování základního kurzu
 • Využití pro osobní i profesní oblast
 • Co je cílem tohoto semináře:
 • Zábavnou a nenáročnou formou udělat něco pro sebe, blízké
 • Sebeuvědomění, uvědomění si modelů chování jiných typů
 • Uvědomění si rozdílné životní strategie a přístupy jednotlivých typů
 • Naučit se protiklady využívat, přestat si rozdílné přístupy brát osobně
 • Uvědomit si nezdravá očekávání, lpění na něčem a přestat je používat
 • Zlepšit vlastní emoční inteligenci a mnohé jiné

. Informace o Enneagramu naleznrte zde >>>