Enneagram prakticky- sebepounávací seminář 

- seminář, kde se pracuje s enneagrammem nejen formou poslechu , ale praktickou formou

      S metodou Enneagram se mnozí již setkali na mých přednáškách, semináři nebo při konzultacích. Tento kurz nabízí praktické cvičení, kde nebudete jen číst a poslouchat, ale pomocí hry Tajemství srdce a mysli se naučíte s vlastnostmi svými nebo jiných typů pracovat prakticky. Nejen pochopit své úvahy, chování, ale budeme se učit pochopit motivy chování ostatních typů, což přispívá lepší komunikaci, předcházení střetů a nepochopení nejen ve vztazích partnerských, rodičovských, ale i společenských nebo pracovních.

      Pro návštěvu tohoto kurzu není třeba absolvování základního kurzu, který je hlavně teoretický, tyto informace je možné dostudovat a navíc obdržíte při kurzu jednoduchý manuál o jednotlivých typech.

       Oba kurzy věnované Enneagramu je možné po domluvě spojit například do víkendového semináře pro individuální skupiny nebo týmy.

Termín:  1. červen

Začátek:  8: 30

Konec:  15:30

Místo: Loučeň, Grusova 184

Cena kurzu:  1 400,-Kč