Praktický Enneagram - seminář

Termín:

Místo:

Začátek: 8: 30,

Cena kurzu: 1 600,-Kč/ celodenní  800,- Kč/dopolední nebo .odpol. kurz

 • Interaktivní seminář s praktickým cvičením využití metody 
 • Využití v každodenním životě
 • Pomocí herního plánu, otázek a odpovědí uvědomění vlastních životních strategií, ale hlavně i rozdílů ostatních typů
 • Není nutné absolvování základního kurzu
 • Využití pro osobní i profesní oblast

Cíl tohoto semináře:

 • Zábavnou a nenáročnou formou udělat něco pro sebe, blízké
 • Sebeuvědomění, uvědomění si modelů chování jiných typů
 • Uvědomění si rozdílné životní strategie a přístupy jednotlivých typů
 • Naučit se protiklady využívat, přestat si rozdíly brát osobně
 • Uvědomit si a změnit nezdravá očekávání,vzniklé vlivem rozdílů
 • Zlepšit vlastní emoční inteligenci, mluvit o sobě, o svých pocitech
 • A mnohé jiné

Více informací o Enneagramu naleznete zde >>>