Partnerské rozhovory nad Enneagramem

- kurz k uvědomění si, pochopení a začlenění povahových rozdílů do vztahu

Enneagram je typologická metoda, která se postupně dostává do povědomí široké veřejnosti. Umožňuje zabývat se nejen vlastními povahovými vlastnostmi, které jsou vrozené (to neznamená, že je nelze rozvíjet nebo na nich pracovat), ale i povahovými rozdíly okolí. Ať už partnerů, dětí nebo spolupracovníků. Tento seminář, chcete-li workshop umožňuje praktickou a věřím i zábavnou formou pochopit právě sebe, ale naučit se vidět a chápat svět pohledem partnera. Pochopení a přijetí vzájemných rozdílů přináší lepší komunikaci a celkově jeho zkkvalitnění. Krátce se seznámíte s ostatními typy z devítičlenné skupiny, ale větší část se budeme věnovat hlavně pohledem na typ jednotlivých partnerů.

Kurz nenahrazuje partnerskou terapii a je určen pro jeden pár. Je i možnost po domluvě účast dvou spřátelených párů. Zpět kurzy pro partnery…

Hlavní body programu:

  • Seznámení s 9 typy Enneagramu, jeho základní teorie a všeobecné využití
  • Práce s partnerskými typy
  • Případně základní popis jednání jiných typů v podobných situacích (většinou dětí nebo rodinných příslušníků)
  • A jiné dle časových možností a potřeb

Časová náročnost: minimálně 5 hodin včetně krátké přestávky

Cena: 2 800,- Kč za pár

Místo konání: po domluvě, ale většinou Mladá Boleslav, Loučeň