Energetické léčení

       Každá nemoc, psychický problém, životní trauma je doprovázeno blokem energie v energetickém systému člověka a vznikem určité energetické stopy nebo záznamu. Pokud se toto zpracuje, začne energie opět proudit, tento energetický záznam přestane člověka postupně ovlivňovat a dochází k uzdravování.

       Energetické léčení lze aplikovat, kontaktně, ale i bezkontaktně..

       Pracuje se zde s univerzální energií, kterou většinou jednotlivé léčebné techniky nazývají různě.

       Dá se energetické léčení - léčebná energie využít na řešení jak již bylo napsáno na léčení zdravotních problémů, ale i na uvolňování mentálních blokací, traumatických bloků, buněčné paměti, ale i různých karmických programů. Výhodou energetického léčení je to, že prostupuje do hlubších úrovní, než standardní metody a uzdravuje u člověka i další souvislosti, které si ani neuvědomujeme. U mě je touto metodou energie Reiki, kterou využívám již od počátku.