Emoční terapie - možnosti

     Na řešení a léčení emoční oblasti je mnoho metod, některé můžete najít v nabídce. Je to například Bachova terapie, Mentální programování, koučink, práce s emocemi pomocí automatické kresby, emoční tejping apod. Snažím se po domluvě s klientem najít řešení, které mu nejvíce vyhovuje a přináší zlepšení.

    Ať využiji jakýkoliv přístup ke klientovi, tak se vždy snažím nejen naučit klienta emoce tlumit (což není nejlepší řešení, ale někdy to je pro začátek jediné možné řešení), naučit je zvládat, ventilovat, ale hlavně předcházet vzniku škodlivých emocí. Emoce vznikají pod vlivem nějaké myšlenky, názoru, traumatického prožitku nebo životní zkušenosti. Společně s klientem pracujeme na zpracování příčin a změně mentálních programů, čímž aktivně předcházíme vzniku původních nebo nových emocí a snažíme se naučit pracovat mozek tak, aby klient vytvářel emoce pozitivní a přínosné.

Emoční kresba

kurz, kde se naučíte jak na emoce. Jak s nimi pracovat v akutním stavu, dlouhodobě. Jak předcházetjejich vlivu na zdraví, vztahy. Jak využít kresbu k harmonizaci a uklidnění...  Více... 

Enneagram a emoční inteligence

 Enneagram popisuje u jednotlivých typů emocionální vzorce chování, jak člověk reaguje na okolí, na stres, bolest, pocit prázdnoty nebo odmítnutí...    Více...

Emoční tejpování

Emoční tejping se na rozdíl od kineziologického tejpingu zaměřuje na emocionální problémy, které mají vliv na fyzické zdraví...   Více...

Bachova květová terapie

Pomáhá lidem nebo zvířatům zvládnout své emoce, vyrovnat mysl, podpořit uzdravování a často bývá výborným pomocníkem jako doplněk k...   Více...

Terapie vnitřního dítěte

Terapii Vnitřního dítěte používám v případě potřeby u klientů při řešení jejich vztahových, komunikačních nebo zdravotních problémů, při hledání...     Více...

Mentální techniky

Pokud nemáte pod kontrolou své emoce, nedaří se Vám v nějaké životní oblasti, stále se Vám opakují stejné nepříjemné situace, přitahujete stejné...   Více...

Koučink

 pomáhá k hledání řešení v různých oblastech, k osobnostnímu rozvoji člověka v oblasti, kde má tento člověk problém (zdraví, emoce, vztahy, komunikace... Více....