Emoční a energetické tejpování - aplikace, kurzy

 - tejpování na postraumatické a pooperační stavy, dopady emocí na tělo

      Využití Emočního tejpování

Emoční tejping se na rozdíl od kineziologického tejpingu zaměřuje na důsledky, ale dle použití i na příčiny emočních problémů, které mají vliv na fyzické zdraví, nejčastějšími projevy jsou bolesti pohybového aparátu a zádové oblasti. Tento způsob tejpování může i řešit důsledky poúrazových a traumatických stavů, které zanechají stopu ve svalstvu, kloubech a naruší proudění energie v poškozeném místě. Může to být v zádové oblasti, ale i v oblasti klubů. Výhodou emočního tejpování je, že je to pro úvod jednoduchá nenáročná a neinvazivní terapie, která se dá doplnit další terapií zaměřenou na emoční oblast nebo na změnu životního přístupu. Emoční tejpování může řešit každodenní situace, překonat krátkodobé emoční nebo psychické rozladění vlivem nečekaných situací. Emoční tejpování může být doplňkem jiné terapii nebo léčbě, pomáhá uzdravovat především stavy, kde jde o souvislost emocí a fyzického těla. Při používání tejpovacích pásek nedochází k změnám polohy a fixaci kloubů, obratlů. Pásky se při lehkém napětí lepí pouze na kůži na určitých partiích dle potíží klienta. Emoční tejpování lze použít na podporu léčení problémů, jakou jsou, deprese, stres, životní tlak, syndrom vyhoření, bolesti, vztahové problémy a jiné emocionální problémy při kterých fyzické tělo reaguje svalovým napětím, protože mezi tělem - svalstvem a psychickou oblastí je souvislost. V případě potřeby tento postup využívám u klientů právě ve spojení s již jmenovanými problémy, s kterými mě navštěvují.

         Hlavní část čerpám od Webera, Winfrieda, jeho poznatky jsem doplnil svojí několikaletou zkušeností z práce s emocemi a vlivu emočních a jiných traumat na tělo. Některé poznatky jsem převzal, některé doplnil a spíše zjednodušil pro každodenní využívání, především laiky. Tato jednoduchost a základní respektování energetických drah v těle přináší mnohdy až překvapivé výsledky. Samozřejmě, jako všechny přístupy i tento není zázračný a pokud je trauma hlubší, je třeba jej řešit ve spolupráci i s jinými technikami, což svým klientům nabízím. Ale jako využití v případě akutního stavu, kdy emoce nebo traumatická energie člověka paralyzuje nebo prevence tohoto stavu je tento způsob tejpování určitě zajímavý.