Emoční tejping - aplikace, kurz pro začátečníky

- emoční tejpování, postraumatické stavy, emoce a tělo

Emoční tejpování
Emoční tejpování

Využití Emočního tejpingu

 Emoční tejping se na rozdíl od kineziologického tejpingu zaměřuje na důsledky, ale dle použití i na příčiny emočních problémů, které mají vliv na fyzické zdraví, nejčastějšími projevy jsou bolesti pohybového aparátu a zádové oblasti. Tento způsob tejpování může i řešit důsledky poúrazových a traumatických stavů, které zanechají stopu ve svalstvu a naruší proudění energie v místě. Může to být v zádové oblasti, ale i v oblasti klubů.

       Výhodou emočního tejpování je, že je to pro úvod jednoduchá nenáročná a neinvazivní terapie, která se dá doplnit další terapií zaměřenou na emoční oblast nebo na změnu životního přístupu. Emoční tejpování může řešit každodenní situace, překonat krátkodobé emoční nebo psychické rozladění vlivem nečekaných situací. Emoční tejpování může být doplňkem jiné terapii nebo léčbě, pomáhá uzdravovat především stavy, kde jde o souvislost emocí a fyzického těla.

      Při používání tejpovacích pásek nedochází k změnám polohy a fixaci kloubů, obratlů. Pásky se při lehkém napětí lepí pouze na kůži na určitých partiích dle potíží klienta. Emoční tejpování lze použít na podporu léčení problémů, jakou jsou, deprese, stres, životní tlak, syndrom vyhoření, bolesti, vztahové problémy a jiné emocionální problémy při kterých fyzické tělo reaguje svalovým napětím, protože mezi tělem - svalstvem a psychickou oblastí je souvislost. V případě potřeby tento postup využívám u klientů právě ve spojení s již jmenovanými problémy, s kterými mě navštěvují.


Kurz Emočního tejpování


     Kurz určený všem, kteří chtějí začít využívat tejpingu k řešení emočních příčin problémů ve fyzické oblasti, případně po úrazu nebo traumatické události, kterou může být i například dávné nebo současné emoční trauma, pracovní zátěž, syndrom vyhoření, selhání nebo úraz pod vlivem emocionálního nebo psychického vypětí a mnohé jiné

    Mezi zdravím, emocemi a svalstvem je vzájemná souvislost, právě tento způsob tejpování je užitečným pomocníkem při léčbě bolestí, traumatických prožitků a důsledků dnešního životního stylu. Nevyužívá se tejpů k fixaci kloubů, ale mimo jiné se stimuluje ta část těla, kde se emoce nebo trauma ukládá pomocí jednoduchých aplikací tejpů v dané oblasti.

Kde: Domeček Loučeň

Termín: 5. říjen

Začátek: 8:30, konec cca 15:30

Cena: 1 300,- Kč

   Jako závazná přihláška stačí mail nebo telefonický hovor, pro závazné potvrzení přihlášky a rezervaci místa prosím zaslat zálohu ve výši 50% kurzovného na č.u. 2784895023/0800 do 5 dnů, jinak bude rezervace místa zrušena, zbytek na místě.