Emoční problémy

Pomoc se zvládáním emocí - zdravé emoce

V emoční oblasti klientům pomáhám mimo jiné s těmito problémy:

  • Důsledky fyzických a emočních traumat
  • Emoční tejpování - léčení důsledku emocí na fyzické tělo a pohybový aparát
  • Důsledky emočních dětských traumat v dospělosti
  • Důsledky skrytých neuvědomovaných traumat ze vztahů
  • Posttraumatické stavy po úrazech nebo zákrocích
  • Další traumata na různých úrovních