Emoční problémy

Mimo jiné pomáhám klientům s těmito problémy:

  • problém zvládat emoce
  • kurzy ke zvládání emocí
  • emoční traumata a zranění s dětství
  • potlačování emocí
  • důsledky emocí na zdraví
  • příčiny emocí
  • zvládání emocí v komunikaci
  • nenávist, strachy, nepřijetí, neodpuštění a jiné