Emoční problémy

Pomoc se zvládáním emocí - zdravé emoce

V emoční oblasti klientům pomáhám mimo jiné překonat tyto problémy:

  • Důsledky fyzických a emočních traumat
  • Důsledky emočních dětských traumat v dospělosti
  • Důsledky skrytých neuvědomovaných traumat ze vztahů, ze života
  • Koučink - zacházení s emocemi
  • Emoční tejpování - léčení důsledku emocí na fyzické tělo a pohybový aparát