Emoční kresba - inspirační kurz

Technika k zvládání emocí a emočních stavů pro děti i dospělé

Metoda pro praktické každodenní využívání, akutní zvládání emocí, prevence emočních selhání...

Termín: 

Kde: 

Pomůcky: pastelky, propisky

Cena: 750,- Kč/ 4 hodiny (od 2. účastníků) 1 000,- Kč (individuálně)

Program kurzu:

  • Dopolední nebo podvečerní kurz
  • Poznáte část intuitivní kresby pro práci s emocemi
  • Krátce o významu emocí o prevenci vzniku negativních emocí
  • Nácvik jednoduché techniky k zvládání akutních emocí
  • Potlačené pozitivnní a negativní emoce
  • Využití u sebe nebo i dětí