Domeček

Domeček Loučeň - konzultace, sebepoznání, semináře

      Co Vám může Domeček nabídnout? Domeček nabízí standartní služby jako Mladá Boleslav. Výhodou zde je klidnější prostředí, mohu zde nabídnout klientům individuálnější a osobnější přístup. Vlastní prostory mi umožňují pořádat kurzy i v menším počtu než v pronajatých prostorech, případně i po domluvě nabídnout klientům vlastní téma kurzu v libovolném časovém rozpětí. To určitě uvítají ti, kteří perforují individuálnější přístup v menším počtu lidí. Navštěvují mě zde klienti s problémy od fyzických, psychických, partnerských, až po problémy na duševní rovině. V jejich situaci se snažím dát jim jiný pohled, řešení problému, než získali doposud. A to díky mimo jiné alternativním metodám a řešení prioritně příčin problémů a následně až důsledkům, případně i seberozvoji a osobnímu růstu.

     Již zmiňované kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do svého sebeléčení nebo je prostě tyto témata jen zajímají. Kurzy probíhají v počtu 2-5 lidí.

      Příležitostně Domeček využívám k různým setkáním, ať už s klienty, absolventy kurzů nebo rodinou. 


      Proč "Domeček" a jak to vlastně vzniklo? Když zůstal před lety domek po rodičích prázdný, nebylo velkého přemýšlení, co s ním moc dlouhé. Prodat jsme jej nechtěli, každý z rodiny měl k němu citovou vazbu. Nechtěli jsme dopustit, aby domek chátral a kazil nám vzpomínky, které se k němu vážou. Proč jej tedy nevyužít a spojit s mojí stávající prací, splnit si sen a po letech mít vlastní prostor. Pronajaté prostory mají své výhody, ale i mnoho nevýhod.

       Když jsme začali s rekonstrukcí, navážením materiálu, neřeklo se nic jiného než: "Jedu na domeček". Tak nějak z toho vyplynulo to, že jsme zůstali u tohoto názvu. Prostě Domeček.


        Rekonstrukce, pustili jsme se do vyklízení a oprav, nečekali jsme, že stavební práce budou tak zásadní, ale to už u starších domů většinou bývá. Ale kdo nezažil, tak po tom všem má člověk z výsledku práce opravdu radost a jinak si všeho váží, což "v cizím" nenajdete. Rekonstrukce proběhla v letech 2016-17 a stále je co vylepšovat. V létě 2017 Domeček přivítal první klienty.

         Historie domu číslo 184: na knížecím pozemku vybudovala soukromá společnost složená z místních občanů roku 1871 za finanční podpory princezny Karolíny Vanové lázně. Umístěny byly v dnešním domě č. 184 (za Mašinhausem). Měly kabiny s vanami a parní lázně. Když ve strojovně velkostatku - mašinhausu nahradili parní čerpací stanici elektrickou, zanikl zdroj teplé vody a páry, lázně se v roce 1911 zrušily.

       Čerpáno z knihy Dobové pohledy a fotografie Loučeň, Patřín, Studečky, Studce. Autoři Zdeňka Macounová a Alena Nezdarová 

        Následně až do roku 2015 přerušovaně sloužil dům č. 184 k bydlení. Nyní se snažíme domu navrátit život, neslouží k bydlení, ale tak jako na začátku opět slouží lidem. Od roku 2017 navštívilo Domeček mnoho klientů nebo přátel. Jsem rád, že pro mnoho z nich je návštěva Domečku nejen konzultací nebo terapií, ale i něčím víc. Spojují ji s návštěvou zámeckého parku, okolních lesů.