Nymburk, Loučeň, Mladá Boleslav

Diagnostika

- diagnostická intuitivní kresba, zdraví, vztahy, blokace

Pro práci s klientem používám Intuitivní diagnostickou kresbu, která spíše patří do alternativní oblasti, ale ve spojení se současnými postupy (koučink, mentoring, ale i metody zaměřené na tělo) přináší prospěch hlavně pro klienta. Více naleznete níže...

 Co umožnuje diagnostická intuitivní kresba:

 • Diagnostikovat stav fyzického těla a jednotlivých orgánů (pracuje se zde hlavně s energetickou hodnotou)
 • Stav energetického systému
 • Blokace (fyzická, emoční, mentální, energetická nebo duchovní
 • Stav tzv. "uzemnění"
 • Diagnostikovat různé blokace, prožitky, vzpomínky, které ovlivňují současný život
 • Diagnostikovat příčinu stavu s kterou klient přichází a určit směr dalšího postupu
 • Ve vztahové oblasti určit stav vztahu, analyzovat příčinu krize - problému, hledat řešení
 • Pracuje se zde nejen se slovní informací, ale získat vhled a informaci pomáhá i vizuální část diagnostické kresby
 • V osobním rozvoji pomáhá určit často neuvědomované silné stránky, talenty aj.
 • Zároveň může i upozornit na možné rizikové faktory v povaze
 • Na tuto diagnostiku je možné navázat dalšími metodami

Klient se i do diagnostické kresby může sám zapojit při koučinku nebo semináři, a to například:

 • Vlastní diagnostika stavu energetického systému a "uzemnění"
 • Vlastní analýzou rodinného systému (konstelace)
 • Rozbor svého emočního stavu za pomocí kouče
 • A další možnosti pod vedením
 • Na diagnostickou kresbu je možné navázat i kresbou harmonizační