Dětské, rodinné potíže

- psychosomatické, emoční, komunikační, školní, vztahové

 Nejsem dětským psychologem, pracuji na principu koučinku a mentoringu. Nelekejte se, i u dětí se dají tyto postupy ve většině případů využít. Nemohu a ani nechci nahrazovat terapii psychologa, proto v závažných případech doporučuji obrátit se na tuto pomoc. Ale mohu být užitečným doplňkem a u lehčích případů i alternativou této pomoci.

Nejprve si s rodiči osobně nebo telefonicky domluvíme postup, na setkání pak mohou přijít dle situace děti sami, ale i v doprovodu rodiče, je to na domluvě. Mým zájmem je, aby dítě danou situaci pochopilo, našlo východisko, ale i řešení. Díky specifickým postupům které používám se může dítě naučit, jak se situaci pracovat, jak ji integrovat do života bez další újmy. Do toho se mohou v případě společných schůzek s rodičem zapojit i rodiče. Přiznejme si, mnoho trápení je přenesených i odtud. Pro více informací mě klidně kontaktuje…

Je těžké popsat komletní nabídku, ale nejčastěji pomáhám s tímto:

 • Sebevědomí, uvědomění si svých talentů a předností
 • Komunikace v kolektivu, v rodině nebo se sourozenci
 • Zvládání zátěže a stresu
 • Zvládání negativních myšlenek
 • Úzkosti a strachy
 • Lehčí traumatizující prožitky
 • Školní problémy
 • Rodinné problémy
 • Sebemotivace
 • Využívání vlastního potenciálu
 • A jiné