Čakry a energetický systém

       Kromě dalších systému u člověka od kosterní po nervový existuje i energetický systém, který souvisí a má zásadní vliv na funkci všech orgánů a systémů v těle. Dnes už je i tento systém v povědomí lidí a stále více se zaměřuje léčba i na tuto úroveň, hlouběji leží ještě další úroveň, úroveň Hara a možná ještě nějaká další člověkem neobjevená.

       Energie proudí v lidském těle energetickými kanály, meridiány, na nichž leží body, s kterými pracuje například akupunktura nebo akupresura. Jakákoliv nerovnováha v tomto systému vede k onemocnění orgánu nemocný orgán má zpětně vliv i na stav energetického systému, ale i na psychickou stránku člověka, některé blokace jsou vnímány bolestí orgánů, svalů, kloubů, nedostatkem vitality a dalšími projevy, mnohdy si blokace člověk ani neuvědomuje. S energetickými dráhami jsou spojeny i čakry, energetická centra, více o čakrách naleznete zde...

         Poškození energetických drah, blokaci čaker může způsobit mnoho jevů, například životní trauma, úraz, problematické vztahy, medicínský nebo jiný zákrok, ale i rodinná zátěž. Zabývám se mimo jiné diagnostikou nejen energetického systému, určením příčin blokací nebo poškození a následně i jejich harmonizaci. Nejčastěji k tomu používám energetické léčení a často pokud se prioritně odstraní příčina poškození - trauma nebo trvale působící vliv, energetický systém má i schopnost se uzdravit sám. Z praxe mohu říci, že pouhé uvolnění blokací a harmonizace systému bez vyřešení příčin, ať již minulých nebo současných sice pomáhá, ale často se problém vrací a je nutné harmonizaci energetického systému trvale opakovat. To neplatí například u poruch vzniklých vlivem medicínských zákroků, které jsou samozřejmě potřebné, ale mnohdy po nich zůstane šrám v podobě poruchy v energetickém systému.