Články, novinky...

Kurzy, vycházejí z mých poznatků a zkušeností, které jsem nasbíral během své praxe. Jsou zaměřeny na sebepoznání, praktické informace a dovednosti, které mohou absolventi využít k sebeuzdravování sebe nebo blízkých. Nesnažím se za každou cenu tlačit absolventy do změn, na které nejsou připraveni, ale spíše je naučit, aby za pomoci malých dílčích...

Pokud se vám neustále opakují různé životní situace (většinou ty negativní), máte více možností řešení, buď se nechat dál unášet životem a vždy je přetrpět nebo se pokusit tyto situace, pochopit je, rozklíčovat. ale hlavně se z nich poučit.

Osobní rozvoj

19.06.2019

Pod pojmem osobní rozvoj lze nalézt mnoho činností. Osobní rozvoj v mém podání, který nabízím klientům se zaměřuje především na překonání slabých stránek, životních handicapů, oproštění se od životních traumat, špatných zkušeností nebo rodinných zátěží, nalezení svého potenciálu, uvědomění si své hodnoty, svých potřeb. Tyto změny mají pozitivní...

Traumatickým prožitkem může být cokoliv, od úrazu, nehody až po tragický zážitek. Zraněné tělo, psychiku může uzdravit medicína. To, co nabízím navíc je jiný pohled. Tyto traumatická zranění a prožitky vytvářejí v energetickém systému člověka určité energetické stíny, záznamy, které se jen tak nevyhojí. Pod vlivem těchto prožitků vznikají i různé...

V této oblasti pomáhám především těm, kterým emoce zásadně ovlivňují život, vztahy rodinné, ale i pracovní a nedovedou je dostat pod kontrolu. Nepracujeme na tom, jak emoce utlumit, ale jak je zdravěji ventilovat a pochopením a zpracováním jejich spouštěče, což může být dávná dětská bolest, nesprávně zařazené životní zkušenosti, myšlenkové programy...

V žádném případě nechci v této oblasti suplovat pomoc psychologa nebo lékaře, ale pokud nechcete dítě hned stresovat touto návštěvou, nabízím řešení, které může být alternativou nebo doplňkem k jiné péči. Není tak pro dítě stresující. U dětských potíží, převážně psychických, komunikačních nebo psychosomatických používám především Bachovu květovou...

Ač nejsem manželská poradna nebo partnerská poradna, může být vhled do vztahů, který nabízím zajímavou alternativou, především používané metody a techniky, které pomohou klientovi získat nový pohled na situaci a překonat různé formy omezení a rodinné zátěže, které naše chování a vztahy ovlivňují. Jako v jiných oblastech tedy neřeším jen současný...

Klientům v této oblasti pomáhám najít především příčiny problémů, a potom společně pracovat na uzdravování nejprve příčiny a následně důsledku. Je-li to třeba změnit zaběhlé a škodlivé návyky, zpracovat dávná zranění, prožitky, které mohou mít na současný stav vliv. Klienti mě navštěvují se zdravotními nebo psychickými problémy, které se nedaří...

S touto otázkou se setkávám poměrně často. Musím běžně odpovědět, že okolí nezměníme, můžeme se ale pokusit změnit něco u sebe, naše sebehodnocení, hodnocení života, světa a okolí. Často slyším odpověď, že to nepůjde, aniž by se tázající pokusil.