Používané alternativní metody

Bachova květová terapie - psychické a emocionální problémy - děti dospělí

Diagnostická kresba - zdraví, vztahy, blokace, příčiny problémů

Myšlenkové vzorce - hledání a změna nefunkčních myšlenkových vzorců

Vztahové provázky - zpracování vlivu rodinné zátěže a rodinných modelů 

Individuální rodinné konstelace - zpracování vlivu rodinné zátěže a rodinných modelů

Koučink - alternativní forma koučinku, zdraví, vztahy, život 

Léčení Hara - diagnostika a harmonizace na hlubší úrovni

Enneagram - osobní rozvoj, sebepoznání,

Emoční tejpování - řešení důsledku emocí, stresu a traumat na fyzické tělo

           Energetické léčení - zdravotní, psychosomatické problémy, blokace, energetická masáž

          Energetická masáž - harmonizace energetického systému, prevenve zdravptních obtéží

            Test talentů a silných stránek - pro výběr školy nebo změnu profese

            Vnitřní dítě - příčiny emočních problémů, špatného sebehodnocení

            Čakry a energetický systém

            Karmické mapování - pochopení a zpracování životních událostí an hlubší úrovni 

             Pět jazyků lásky  - zajímavá filosofie pro  zlepšení vztahu

            Kaizen -  zajímavý přístup a filosofie v terapiích, ale hlavně pro  životní změny., malými kroky k velkým změnám

       Ve většině případů nepoužívám pouze jednu metodu, ale některé metody na sebe přímo navazují nebo  se vzájemně doplňují. Ne každá metoda je využitelná na problém s kterým klient přichází, vybírám pro něj vždy nejideálnější kombinaci vzhledem k jeho individualitě.