Jako další techniky nebo přístupy používám tyto metody, které svými možnostmi obohacují práci s klienty.:

           Enneagram - osobní rozvoj, sebepoznání 

           Vnitřní dítě - příčiny emočních problémů, špatného sebehodnocení

           Individuální rodinné konstelace - rozbor rodinné zátěže a rodinných modelů pro další řešení

          Čakry a energetický systém - harmonizace, blokace související s  ostatními úrovněmi

          Karmické mapování - pochopení a zpracování životních událostí an hlubší úrovni 

          Léčení Hara - diagnostika a harmonizace na hlubší úrovni

            Pět jazyků lásky

            Kaizen

Nejčastěji používám tyto texhniky:

Bachova květová terapie - psychické a emocionální problémy - děti dospělí

Diagnostická kresba - zdraví, vztahy, blokace, příčiny problémů

Myšlenkové vzorce - hledání a změna nefunkčních myšlenkových vzorců

Vztahové provázky - zpracování vlivu rodinné zátěže a rodinných modelů 

Koučink - alternativní forma koučinku, zdraví, vztahy, život 

Test talentů a silných stránek - pro výběr školy nebo změnu profese 

Energetické léčení - zdravotní, psychosomatické problémy, blokace,

Emoční tejpování - řešení důsledku emocí, stresu a traumat na fyzické tělo

          

       Ve většině případů nepoužívám pouze jednu metodu, ale některé metody na sebe přímo navazují nebo  se vzájemně doplňují. Ne každá metoda je využitelná na problém s kterým klient přichází, vybírám pro něj vždy nejideálnější kombinaci vzhledem k jeho individualitě.